Læs Verdens Bedste Nyheder i Europa

Både i 2015 og 2016 Verdens Bedste nyheders avis er blevet oversat til alle europæiske sprog i samarbejde med Europa Kommissionen.

Aviserne vil fx være gode til undervisningssammenhænge i forbindelse med Verdenstimen.

Dansk avis 2016

Engelsk avis 2016

Spansk avis 2016

Fransk avis 2016

Alle sprogversioner 2016

Dansk avis 2015

Engelsk avis 2015

Spansk avis 2015

Fransk avis 2015

Alle sprogversioner 2015