Kort Nyt – Europa

EU skal reducere drivhusgasser med 55 procent

EU-landende har indgået en aftale om at reducere deres udledninger af drivhusgasser med mindst 55 procent inden 2030. Det er en mere ambitiøs plan end aftalen fra 2014, hvor landende blev enige om en reduktion på 40 procent. Lovforslaget om, hvordan reduktionen skal ske, vil komme i juni 2021.

Gratis bind og tamponer i Skotland

Som det første land i verden gør Skotland nu menstruationsprodukter gratis for alle, der har brug for dem. Loven skal gøre op med menstruationsfattigdom for dem, der ikke har råd til hygiejneprodukter som bind og tamponer. Derfor har et enigt parlament netop vedtaget, at lokale myndigheder skal sikre, menstruationsprodukter er gratis og nemt tilgængelige for alle.

Stenbuk trives igen i Pyrenæerne

Hundrede år efter den langhornede stenbuk blev udryddet i Frankrig, trives den nu igen i de franske Pyrenæer. I 2014 blev der udsat spanske stenbukke i bjergene, som trives. I år er der født 70 nye kid i Frankrig, så bestanden er vokset til cirka 400. Ifølge eksperter er det en succes i kampen for at genetablere en levedygtig population i naturen.

Slørugler svæver igen i Storbritannien

Antallet af slørugler er næsten tredoblet i Storbritannien. I 1987 var der kun 4.500 ynglende uglepar, men efter årtiers kamp for uglerne er der nu 12.000 ynglepar. Det skyldes især en stor indsats for at opsætte redekasser som erstatning for de gamle træer og lader, hvor uglerne plejede at bygge rede.

Norsk by slår elbilrekord

Bergen er den by i verden, hvor flest kører i elbil. I dag udgør elbiler 19,1 procent af byens biler, og tallet ventes snart at passere de 20 procent.

Halvt så mange dør af dårlig luft

Antallet af europæere, der hvert år dør som følge af luftforurening, er mere end halveret siden 1990. Det skyldes, at vi nu generelt forurener mindre.

Grøn strøm overhaler kul i Europa

2019 er på vej til at blive året, hvor Europa for første gang producerer mere strøm fra vind og sol end fra kul.

Europæere ønsker at hjælpe i verden

Næsten 9 ud af 10 europæere mener, at det er vigtigt at hjælpe mennesker i udviklingslande, viser ny undersøgelse.

Skotter vil skære ned på CO2

Ingen stemte imod, da det skotske parlament vedtog en meget høj klimaambition: 75 procent mindre udledning af CO2 i 2030.

Mindre druk i Rusland

Russerne drikker nu 43 procent mindre alkohol end i 2003, og ryger også mindre. Den gennemsnitlige levealder i Rusland er steget betydeligt.

Britisk forbud mod jagttrofæer

Den britiske regering vil forbyde, at jægere importerer trofæer af truede dyrearter. Det sker for at beskytte dyr som elefanter og løver.

Briter skærer ned på rygning

Siden 2011 er andelen af rygere i Storbritannien faldet, og briterne ryger nu en milliard færre cigaretter om året. Det svarer til et fald på 26 procent.