Kort Nyt – Nordamerika

Hawaiis pukkelhvaler kommer tilbage

Bestanden af Hawaiis pukkelhvaler er tolvdoblet de sidste 35 år, fra kun 800 hvaler til over 10.000, viser et amerikansk studie. Efter at have været erklæret truet i 46 år, blev bestanden af pukkelhvaler i 2016 kendt sund. Udviklingen er bl.a. sket på grund af den amerikanske naturbeskyttelseslov, der trådte i kraft i 1973.

Rekordlav rygning i USA

Færre end hver syvende amerikaner ryger nu cigaretter. Det er den laveste andel i 50 år.

Kæmpefugl klarer sig bedre

Der er nu flere end 1000 kondorer i Grand Canyon. I 1980 var der kun 22 tilbage, men udviklingen blev vendt med et målrettet avlsprogram.

Renere luft redder liv i USA

I USA er antallet af årlige dødsfald på grund af luftforurening næsten halveret fra 1990 til 2010, viser nye tal. Det skyldes indsats for renere luft.

Stort arktisk økosystem fredet

Canada har fredet et arktisk område på størrelse med Tyskland. I området lever der blandt andet isbjørne, narhvaler og sæler.

Vind overgår kul i Texas

Delstaten Texas har for første gang i historien produceret mere energi fra vind end kul. Texas er den største forbruger af energi i USA.

Til jord kan du nu blive

Der er nu et mere miljørigtigt alternativ til at blive begravet eller brændt: i staten Washington kan man vende tilbage til naturen ved at blive komposteret.

Kulkraftværker lukker ned i USA

Siden 2010 har 289 kulkraftværker drejet nøglen om i USA, og kul er for første gang blevet overhalet af vedvarende energi i amerikansk strømproduktion.

DNA-spor afslører klamme hundeejere

Flere steder i USA bruger de nu DNA-test til at afsløre hundeejere, der ikke samler deres hundes afføring op. Hver dag bliver over hundrede lorte analyseret.

Foto: CCBY Christopher Michel

Hvaler slipper for krabbenet

Californien forkorter sæsonen for krabbefiskeri. Det skal forhindre, at hvaler og havskildpadder ender i nettet i parringstiden.

Kulminer lukker på stribe

På bare ti år har USA lukket halvdelen af alle deres kulminer. Det skyldes blandt andet faldende efterspørgsel på kul, som følge af mere bæredygtig energi.

Unge amerikanere ønsker ren energi

I USA bakker over halvdelen af de unge op om et politisk forslag om at skabe jobs ved at omstille USA til 100 procent vedvarende energi.