1

2

3

4

5

6

7

8

Hvor meget er størrelsen af den ’arbejdende middelklasse’* steget de seneste 25 år? (*Mennesker med mere end 4 dollars om dagen at leve for.)

Hvilken region har oplevet størst fremskridt i forhold til målet om at få alle børn i skole, siden 2015 Målene blev vedtaget i år 2000?

Hvordan er det gået med Indiens tigere de seneste 10 år?

Hvor mange dødsfald har mæslingevacciner til børn forhindret mellem 2000 og 2013?

Hvor mange af verdens fødsler foregår i dag med uddannet personale til stede?

Hvor mange myggenet er der blevet delt ud i malaria-ramte lande i Afrika syd for Sahara det sidste årti?

I hvilken region er landarealet af fredede naturområder næste tredoblet siden 1990?

Hvilket land har skabt både vækst, bekæmpet fattigdom og øget lighed?

Svært ved at tro på Verdens Bedste Nyheder?

Test din viden om verdens udvikling!

Start

Størrelsen er ca. den samme

Photo: Gerardo Pesantez / World Bank CC BY-NC-ND 

Størrelsen er næsten fordoblet

Photo credit: Tormod Sandtorv CC BY 

Størrelsen er næsten tredoblet

Photo credit: Gavin Houtheusen DFID CC BY 

3

Sydasien

Photo Credit: World Bank - Curt Carnemark CC BY-NC-ND 

Afrika syd for Sahara

Photo credit: Dominic Chavez World Bank CC BY-NC-ND 

Latinamerika

Photo credit: Nahuel Berger - World Bank CC BY-NC-ND  

2

Bestanden er halveret

Photo credit: Melanie Cook CC-BY-NC-ND  

Bestanden er vokset 50 procent

Photo credit: Art G. CC BY-NC-ND 

Bestanden holder sig ca. stabil

Photo credit: Tambako CC BY-ND 

2

Ca. 15 millioner

Photo credit: UNICEF Ethiopia - 2010 - Getachew CC BY-NC-ND 

Ca. 10 millioner

Photo credit: UNICEF Ethiopia - 2010 - Getachew CC BY-NC-ND 

Ca. 3 millioner

Photo credit: Pete Lewis DFID CC BY 

1

Én ud af fire

Photo credit: Hamed Saber CC BY 

To ud af fire

Photo credit: UNICEF Ethiopia 2014 Tsegaye CC BY-NC-ND 

Tre ud af fire

Photo credit: DFID CC BY-NC-ND 

3

500 millioner

Photo credit: Arne Hoel World Bank CC BY 

900 millioner

Photo credit: Georgina Goodwin and Vestergaard Frandsen CC BY 

100 millioner

Photo credit: Benoit Matsha Carpentier IFRC-CC-BY-NC-ND 

2

Latinamerika

Photo credit: Sheila Sund CC BY 

Oceanien

Photo credit: Markolf Zimmer CC BY NC-ND 

Asien

Photo credit: Xianyi Shen CC BY-NC-ND 

1

Rusland

Foto: Rajesh Pamnani / CC BY 

Brasilien

Foto: Andreas Nilsson / CC BY 

Kina

Foto: See Ming Lee / CC BY 

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Du fik: /

Det går den rigtige vej, og nu ved du hvordan.

Se de rigtige svar

Verdens Bedste Quiz

http://old.verdensbedstenyheder.dk/quiz/

Jeg fik myresult ud af 8 rigtige i Verdens Bedste Nyheders quiz!

177051269159207

http://old.verdensbedstenyheder.dk/wp-content/uploads/2013/11/DA-logo-RGB-2017-white.svg

Del på facebook

Hvor meget er størrelsen af den ’arbejdende middelklasse’* steget de seneste 25 år? (*Mennesker med mere end 4 dollars om dagen at leve for.) Den arbejdende middelklasse er næsten tredoblet siden 1990. Denne gruppe udgør nu halvdelen af arbejdsstyrken i udviklingslande, mod kun 18 procent for 25 år siden.

Hvilken region har oplevet størst fremskridt i forhold til målet om at få alle børn i skole, siden 2015 Målene blev vedtaget i år 2000? Afrika syd for Sahara har oplevet større fremskridt end nogen anden region i verden. Andelen af børn, der starter i skole i regionen, er steget 20 procent de sidste 15 år.

Hvordan er det gået med Indiens tigere de seneste 10 år? Der er blevet mere end 50 procent flere tigere i Indien siden 2006. Også flere andre kendte truede dyr har haft fremgang, takket være målrettet indsats, bl.a. pandabjørne. Men verdens natur er stadig under stort pres, og mange arter og levesteder er i fare for at blive udryddet.

Hvor mange dødsfald har mæslingevacciner til børn forhindret mellem 2000 og 2013? Cirka 15,6 millioner dødsfald er blevet forhindret i perioden på grund af mæslingevacciner. I 2013 modtog omkring 84 procent af alle børn i verden mindst én dosis vaccine mod mæslinger.

Hvor mange af verdens fødsler foregår i dag med uddannet personale til stede? Tre ud af fire fødsler foregår i dag med uddannede eller trænede personer til stede. Det minimerer risikoen for komplikationer og dødsfald for både mor og barn.

Hvor mange myggenet er der blevet delt ud i malaria-ramte lande i Afrika syd for Sahara det sidste årti? 900 millioner. Sammen med bedre diagnosticering og behandling har det betydet 58 procent reduktion i malariadødsfald siden 2000. Det svarer til 6,2 millioner liv reddet.

I hvilken region er landarealet af fredede naturområder næste tredoblet siden 1990? 23,4 procent af landarealet i Latinamerika er i dag fredet. I 1990 var det kun 8,8 procent.

Hvilket land har skabt både vækst, bekæmpet fattigdom og øget lighed? Brasilien. Landet er sammen med Bangladesh og Malawi eksempler på lande, der både har oplevet økonomisk vækst, bekæmpet fattigdom og øget lighed siden 1990.

Tilbage