Det er ikke kun personbiler, der bliver elektriske: Tog, færger, rickshaws og mange andre transportmidler begynder at blive grønne. Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen, pensler CCBY jschill

Analyse: Der kommer strøm på klodens transport

Transportsektoren er en af de helt store klimaknaster. Men der begynder at komme strøm i tanken på alverdens køretøjer.

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Del artikel

Andre Kategorier

Siden de første kulfyrede lokomotiver begyndte at køre for mere end 200 år siden, har fossile brændstoffer været uløseligt forbundet med transport. Det Internationale Energiagentur IEA anslår, at transportsektoren globalt udleder en fjerdedel af drivhusgasserne fra brændstofafbrænding og samtidig er en de største kilder til dødbringende luftforurening.

Der er skrevet mange ord om personbiler uden fossiler, men der sker også en masse med resten af transportsektoren.

Elbusser er et af de områder, hvor det går hurtigt – i Kina. Den kinesiske regering udpegede i 2009 en række byer som pilotprojekter for elbusser, og megabyen Shenzhen elektrificerede som verdens første by hele sin busflåde, mere end 16.000 styk. Det var en succes, forsøgene blev udvidet og gjort permanente, og antallet af kinesiske elbusser blev femdoblet de sidste fem år til omkring en halv million. Nu spreder de sig langsomt uden for Kina, og sidste år kom der lige så mange elbusser på de vesteuropæiske veje som de syv foregående år tilsammen. Det er en stærk vækst, men fra et lavt udgangspunkt, og der er nu omtrent 3000 elektriske busser i Vesteuropa. Analytikere spår, at vi står overfor et boom, så to tredjedele af verdens busser vil være elektriske i 2040.

Verdens mest elektrificerede transporttype er toget. I Skotland kørte verdens første batteridrevne lokomotiv en demonstrationstur helt tilbage i 1842, men blev saboteret af folk, der støttede damplokomotivet. Trods den dårlige start har elektriske tog gået deres sejrsgang verden over, og IEA anslår, at tre fjerdedele af verdens togpassagerer og halvdelen af godstransporten nu bliver fragtet med strøm. IEA regner med, at det er tal, der vil stige støt – eksempelvis har Indien lige meldt ud, at de vil elektrificere den anden halvdel af deres enorme tognet. Selvom strømmen ikke er lige grøn alle steder, så sparer verdens eltog kloden for enorme mængder drivhusgasser. Hvis de blev erstattet med biler og lastbiler, ville det udlede 1,2 milliarder ekstra ton CO2 om året – omtrent halvanden gang så meget som Tysklands samlede udledninger.

Det går langsommere for elektriske vare- og lastbiler. Blot én promille af tunge lastbiler er elektriske, viser IEA’s seneste analyse. Igen går Kina forrest med mere end 6000 solgte ellastbiler sidste år, mod blot nogle få i resten af verden. Men snart kommer de til USA: Californien, USA’s største økonomi, har, med skrappe regler om luftforurening i hånden, netop vedtaget en lov om, at en vis procentdel af solgte lastbiler skal være nulemissionskøretøjer fra 2024 – og det tal stiger løbende, indtil alle skal være elektriske i 2045. 15 andre amerikanske stater og Washington, D.C. er allerede blevet inspireret af Californiens eksempel og har nu underskrevet lignende aftaler.

Der er lang vej til, at de store containerskibe, der fragter vores varer på kryds og tværs af oceanerne, bliver emissionsfri. Der bliver udviklet syntetiske, grønne brændstoffer, som kan drive de store skibe, og Mærsk går i front med et ambitiøst mål om nulemissionsfragtskibe i søen fra 2030. Går vi tættere på land, er der mere vind i sejlene for grøn skibsfart. Færger sejler ofte korte ruter og er derfor oplagte at elektrificere, og der bliver da også hele tiden sat nye rekorder i størrelse og rækkevidde for batterifærger. Elfærgen Ellen, der sejler fra Ærø, har med omkring sine 40 kilometer længderekord på en enkelt opladning, og det er en rækkevidde, der kan dække op mod 80 procent af ruterne i Europa, så potentialet er stort. Antallet er elektriske skibe globalt er blot på omkring 400, men det er en femdobling på fem år, og færgeoperatører verden over er i gang med at opgradere deres flåder.

Endelig sker den største vækst i de mindste maskiner. 30 procent af salget af 2- og 3-hjulede motorkøretøjer, som scootere, knallerter, rickshaws og motorcykler, er elektriske, og der er næsten 800 millioner modeller på gaden globalt. Her er det igen Kina, der er længst fremme i skoene, men også Indien og en række sydøstasiatiske lande står for en stor del af udviklingen.

Transportsektoren vil blive ved med at være en stor bidragyder til klimakrisen i meget lang tid, og der er store teknologiske, økonomiske og politiske nødder, der skal knækkes, før vores systemer til at flytte os selv og vores gods bliver tilnærmelsesvist grønne. Men udviklingen er begyndt.

Relaterede nyheder