Det er heldigvis kun vandmelon, der ligger på denne vej i London. Briterne har EU-rekorden i sikker trafik. Foto: CCBY Nico Hogg

Langt færre dør på EU’s veje

Det er blevet meget mere sikkert at bevæge sig i trafikken i både Danmark og vores europæiske nabolande. Siden 2001 er antallet af trafikdræbte i EU mere end halveret.

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del artikel

Andre Kategorier

Regioner: Europa

Temaer: Sikkerhed, Teknologi, Trafik

I 2001 blev i alt 54.000 mennesker dræbt i trafikulykker på vejene i EU’s medlemslande. Men siden er antallet faldet år for år. Seneste tal fra Europakommissionen viser, at antallet af trafikdræbte i EU sidste år nåede ned på 25.100.

Dansk trafiksikkerhed blandt de bedste

Selvom der sidste år døde 171 mennesker i trafikken i Danmark, ligger vi på en andenplads over de EU-lande, der har færrest trafikdræbte i forhold til indbyggertallet. Kun briterne er mere sikre i trafikken. I bunden af statistikken finder vi Rumænien, hvor der forholdsmæssigt dør tre gange så mange på vejene som herhjemme. Men Rumænien har også nedbragt vejdødeligheden med 21 pct. siden 2001.

Dødstallet er især faldet blandt bilisterne. Det skyldes hovedsageligt, at sikkerheden er blevet forbedret i moderne biler i forhold til tidligere. Omvendt er dødstallet faldet langt mindre for de bløde trafikanter. For eksempel er der nu kun 2 procent færre cyklister, der dør i trafikken i forhold til 2010, hvor det generelle dødstal er faldet med 20 procent i samme periode.

Den bedre trafiksikkerhed er et skridt på vejen til at nå EU’s mål om at halvere antallet af døde og tilskadekomne i trafikken mellem 2010 og 2020. Men siden 2013 har faldet været meget begrænset, og dermed ser det ud til, at målet ikke bliver fuldt opnået.

I 2017 besluttede EU dog at sætte nye mål om, at dødeligheden igen skal halveres inden 2030. Det sker på baggrund af, at verdens lande i 2015 blev enige om dette mål som en del af Verdensmålene. Og sidste år besluttede EU så at gå endnu længere. Ambitionen er nu, at vi 2050 skal være ”tæt på” at der overhovedet ikke er nogen, der dør i trafikulykker i EU.

At nå dette mål vil kræve, at der også sættes langt hårdere ind på at beskytte de bløde trafikanter. I 2017 var 8 procent af trafikofrene cyklister, viser EU’s statistik.

Relaterede nyheder