Verden installerer vind- og solenergi som aldrig før. Foto: CCBY Daniel Parks

Ny verdensrekord for grøn elektricitet

Endnu flere solcellepaneler bader sig i solens stråler, og vindmøllerne roterer som aldrig før: Verden har sat rekord i nyopført el-kapacitet fra vedvarende energikilder.

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del artikel

Andre Kategorier

Regioner: Globalt

Temaer: Grøn energi, Teknologi

2020 blev året, hvor verden slog alle tidligere rekorder for årlig vækst af vedvarende energi. Hvis denne udvikling forsætter, kan strømkapaciteten fra vind og solenergi vinde over naturgas i år 2023, slå kul i år 2024 og indtage førstepladsen som verdens største elektricitetskilde i år 2025. Det viser en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA), der er en mellemstatslig organisation og energirådgiver for dets medlemslande.

Hele 90 procent af alt nyopført el-kapacitet i år – altså nyinstallerede energikilder i 2020, var baseret på vedvarende kilder og kun ti procent på fossile brændstoffer. Dermed er den globale elektricitetskapacitet fra vedvarende energi steget med syv procent alene i år.

Især USA og Kinas mange projekter har skubbet udviklingen.

I 2019 stod vind- og solenergi kun for omkring ni procent af henholdsvis USA’s og Kinas samlede elektricitet. Men i 2020 trak de to lande i arbejdstøjet – og det førte til en stigning på 30 procent i begge landes el-kapacitet fra sol- og vindteknologi.

Sol og vind er den bedste forretning

“Udviklingen skyldes især et drastisk fald i omkostningerne på sol- og vindenergi, som kun forsætter med at falde. Det har gjort investeringen i teknologien til en kommerciel forretning,” fortæller Jacob Østergaard, som er professor ved DTU og centerleder på Institut for Elektroteknologi.

I takt med, at teknologien inden for sol og vindenergi er forbedret, er priserne gået stejlt nedad.

”Faktisk er vindmøller og solceller blevet de billigste teknologier til elproduktion og billigere end nogen andre energikilder på markedet – og det driver udviklingen,” siger Jacob Østergaard, som er sikker på, at teknologierne vil blive de dominerende i fremtiden.

Vej endnu for vedvarende energi

Oliepumperne kører dog forsat for fuldt drøn. For den flydende sorte masse er stadig vores vigtigste brændstof og stod for en tredjedel af verdens samlede energiforbrug i 2019. Her kunne sol-, vind-, vand- og atomkraft kun lige snige sig op på 15 procent af det globale forbrug.

Danmark er dog langt foran, når det kommer til vedvarende elektricitet, fortæller Jacob Østergaard:

”Cirka en femtedel af Danmarks samlede energiforbrug kommer fra elektricitet, og i 2019 stammede over halvdelen af denne strøm fra sol og vind – det er en verdensrekord.”

Relaterede nyheder