Langt flere børn på Zanzibar overlever nu fødslen. Foto: CCBY: Georgie Pauwels

Tanzania redder børns liv i samarbejde med dansk læge

Børnedødeligheden er faldet kraftigt på et stort hospital i Tanzania ved at indføre bedre metoder til at håndtere fødsler.

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del artikel

Andre Kategorier

Langt flere børn får nu en chance for at leve

Siden 1990 er verdens børnedødelighed mere end halveret. Det betyder, at millioner af børn nu overlever de første måneder og år af deres liv. Men globalt set dør 300.000 kvinder stadig i barselsseng hvert år, og der er også stadig millioner af børn, der ikke når at blive fem år gamle. Med den rette pleje kunne de fleste af kvinderne og børnene overleve. Samtidig viser erfaringerne, at kvinder generelt begynder at få færre børn, når flere af dem klarer sig. Der er derfor håb for, at vi godt kan redde små børns liv og bremse problemerne med overbefolkning samtidig.

En tredjedel færre dødfødte børn på et stort hospital på øen Zanzibar i Tanzania. Det er det foreløbige resultat af den danske læge og forsker Nanna Maaløes Ph.d.-projekt, som hun og kolleger lavede i samarbejde med de Tanzaniske sundhedsmyndigheder. Samtidig blev antallet af nyfødte med svær iltmangel næsten halveret.

Som en del af Nanna Maaløes Ph.d.-projektet indførte hospitalet de såkaldte PartoMa-guidelines. Det er grundlæggende en pædagogisk tilgang, hvor de internationale ideelle råd og vejledninger om, hvordan en god fødsel bør foregå, tilpasses til den østafrikanske virkelighed. Her tager hver fødselshjælper sig af 3-6 fødende kvinder samtidig og der er mangel på de ressourcer, som jordemødre og læger i rigere lande ofte tager for givet. Men man kan nå langt med simpel og realistisk praktisk vejledning, blandt andet ved at fokusere på at udfylde og bruge et partogram korrekt. Det er en logbog over, hvordan graviditeten skrider frem.

Pilotprojektet har nu kørt i mere end fire år på et stort hospital, hvor der hvert år er 12.000 fødsler. Til sammenligning har Danmarks største fødeafdeling på Hvidovre Hospital omkring 7000 fødsler årligt.

Resultaterne af projektet er så gode, at Udenrigsministeriet nu har givet 12 millioner kroner til et opfølgningsstudie, hvor Nanna Maaløe og kolleger fra Københavns Universitet, Hvidovre Hospital og universiteter i Tanzania og Holland over fem år skal samarbejde om at undersøge, om resultaterne kan bruges i endnu større skala.

Det nye Danida-finansierede forskningsprojekt ledes af epidemiolog Dan Meyrowitsch ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Læs mere

Find mere information på projektets hjemmeside: publichealth.ku.dk/PartoMa

Relaterede nyheder