Ulve, bævere og østers er blandt de vilde dyr, der har stor effekt på økosystemet. Foto: Ellie Attebery CCBY

Tre vilde projekter hvor dyr forandrer verden

Naturen er presset verden over, og verdens lande nåede ingen af de 20 mål for biodiversitet, de blev enige om tilbage i 2010. Men vi kan hjælpe naturen ved at genudsætte vilde dyr, der hjælper økosystemerne.

Læs mere

Verdensmål 14: Livet i Havet

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land

Del artikel

Rovdyr bringer balance

Økosystemet i Yellowstone National Park i USA var røget ud af balance. De sidste ulve i naturreservatet, der er større end Sjælland, blev skudt i 1926. Det betød, at bestanden af både prærieulve og elge ikke blev holdt i skak. Prærieulvene spiste sig igennem parkens mindre dyr, og de mange elge overgræssede på aspe- og piletræer.

Ulvenes rester sikrer mad til en masse arter, der spiser ådsler. Foto: Will CCBY

Uden træerne forsvandt mange fugle og bævere. Færre bævere betyder færre dæmninger, hvilket ændrer både flodbanker og fiskebestande.

I 1995 blev 14 canadiske ulve udsat i Yellowstone, og de tog straks deres plads øverst i fødekæden. Nu er der balance i parken, fordi ulve jager elgene. Eksempelvis er der nu kommet ni bæverkolonier i stedet for blot en enkelt. Og en hær af ådselædere, fra biller og ravne til bjørne og ørne, nyder godt af ulvenes rester.

Naturens renseanlæg

Den hårde skal skjuler et naturligt renseanlæg. Østers kan hver filtrere op mod 100 liter vand om dagen for udvaskede næringsstoffer fra fx landbrug, der ellers fører til algevækst og iltmangel. Filtreringen forbedrer vandkvaliteten, og østers bliver sat ud i flere lande for at kan genskabe leveforhold for fisk og andre havdyr. Desuden vokser de ovenpå hinanden, som koraller, så de danner banker og rev, hvor fisk kan gemme sig. I bugten ud for New York har frivillige efterhånden sat mere end 30 millioner østers ud på vej mod et mål om en hel milliard for at transformere området.

Ingeniører med store tænder

Bevæbnet med et solidt tandsæt bygger bævere dæmninger, der ændrer vandløb og skaber søer og vandhuller, der holder på sedimenter og skaber levesteder for fisk, padder og insekter.

Bævere forandrer landskabet omkring dem, hvilket skaber plads til både dyr og planter. Foto: TNU, Faculty of Natural Sciences CCBY

På den måde er de økosystemingeniører, der har en ekstra stor effekt på landskabet omkring dem. Og det går hastigt fremad for bævere i Europa. I begyndelsen af det 20. århundrede var der kun 1200 europæiske bævere tilbage i en håndfuld lande, men fredninger og udsætninger betyder, at der nu er anslået 1,2 millioner bævere i mere end 20 europæiske lande.

Relaterede nyheder