CCBY NewYorkUrbanScape

USA klima-sviner mindre – trods vækst

Mange af USA’s delstater udleder nu mindre CO2 end tidligere, selvom økonomien er vokset. Det er en myte, at vi kun kan skabe velstand ved at gå på kompromis med klodens tilstand, mener klimatænketank.

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Del artikel

Andre Kategorier

I de fleste af USA’s delstater er udledningen af CO2 faldet siden 2005, selvom staterne har oplevet økonomisk vækst. Det viser en ny rapport fra den grønne tænketank World Resources Institute, der har regnet på tal fra 2005 til 2017.

Rapporten America’s New Climate Economy vurderer status for USA’s omstilling til en mere klimavenlig økonomi. Konklusionen er, at både USA og en række andre lande er begyndt at afkoble vækst i økonomien fra vækst i udledning af klimagasser.

Begyndte at ændre kurs for 20 år siden

Rapporten viser, at en gruppe på 41 ud af i alt 50 amerikanske delstater haft vækst, selvom deres udledninger er faldet.  Gruppen omfatter både store og små stater, og de er spredt nogenlunde jævnt ud over hele landet. Blandt andet nævner rapporten Massachusetts og Pennsylvania i øst, Alabama og Georgia i syd samt Alaska og Nevada i det vestlige USA. Og mere vigtigt: Californien og New York, to af USA’s økonomiske sværvægtere, er også med på listen.

Hvis man ser på hele USA samlet, er billedet det samme: Udledningerne er faldet, siden de toppede omkring år 2000. Dengang udledte USA hvert år næsten 5,8 milliarder tons CO2 fra produktionen af energi, hvor tallet i dag er faldet til omkring 4,8 mia. tons. Det skriver Det Internationale Energiagentur, IEA.

Årsagen til de faldende udledninger fra mange stater er en kombination af flere ting. Den største årsag er, at kulkraftværker er blevet lukket og erstattet med sol, vind og naturgas. Selvom gas ikke er en klimarigtig løsning i længden, udvikler selve afbrændingen af gassen kun cirka halvt så meget CO2 som kul for at producere den samme mængde energi.

Faldet er fortsat trods Trump

Samtidig er der indført skrappere krav til energieffektiviteten for både biler, belysning og elektriske apparater. Men udskiftningen af pærer var allerede i gang inden lovgivningen blev indført. For eksempel har amerikanerne de seneste ti år været glade for at skifte fra glødepærer til sparepærer og LED-pærer.

Ifølge tænketanken giver udviklingen håb om, at USA’s enkelte stater vil være i stand til at gøre betydelige fremskridt mod klimaforandringer, trods Trump-regeringens modvilje. Dog er det vigtigt at bemærke, at Trump først blev præsident i starten af 2017, som er det seneste år, rapporten har kigget på. Dermed er effekten af Trumps regeringsperiode endnu ikke helt afspejlet i statistikken. Men udviklingen lader til at være fortsat, efter regeringsmagten skiftede. Sidste år var USA det land i verden, hvor udledningerne faldt mest, viser tal fra IEA.

Trods fremgangen sker omstillingen alligevel ikke hurtigt nok. Meget afhænger derfor af det amerikanske præsidentvalg i november. Hvis USA efter valget ønsker at fastholde ambitionerne i aftalen om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader, vil det kræve, at landet mere end fordobler klimaindsatsen i de næste ti år, skriver tænketanken – og at resten af verden også gør deres til at nå målet.

Relaterede nyheder