En gruppe døve børn på specialskolen Remi i Nigeria synger nationalsangen. Foto: Mission Afrika

Endelig skete der noget for de døve

Der var rift om pladserne, da Mission Afrika holdt kurser for døve i Yola i Nigeria. Her føler døve sig ofte dømt ude af samfundet.

Del artikel

Et barn er guld på dagskolen REMI

REMI Educational Foundation er en dagskole med særligt fokus på at integrere handicappede i samfundet, da hvert enkelt barn anses for at have lige stor værdi uanset evner. Det er et ganske utraditionelt synspunkt i Nigeria. Skolen optager alle og skeler ikke til deres handicap, tro eller øvrige baggrund. Skolen motto er: Et barn er guld.

Andre Kategorier

Regioner: Afrika

Temaer: Handicap

Ad to omgange sidste år holdt Mission Afrika kurser i Yola, Nigeria, til gavn og glæde for døve. Først et i juli med fokus på at styrke undervisningen for døve, bl.a. på specialskolen REMI nær Yola, og så et i november, der tog udgangspunkt i undervisning til døvetolke og til forældre til døve.

Planen var, at omkring et dusin personer kunne deltage i kurset. Men der blev rift om pladserne, for hele 26 mennesker mødte op.

”Det var rygtedes, at der endelig skete noget for døve,” siger Lilly Krarup, der er leder af projektet.

12 personer med undervisningsbaggrund i lokale institutioner blev optaget på kurset.

”Det var rigtigt godt, for det vil brede effekten af kurset ud,” forklarer Lily Krarup.

Dømt ude af samfundet

Kurserne for døvelærere, tolke og forældre rammer et stort behov. Der er mange frustrationer blandt døve, der ikke føler sig forstået og føler sig dømt ude af samfundet. Med den rigtige hjælp kan dette ændres.

Der var positive resultater i klasselokalerne allerede efter det første kursus.

”Mine elever ønskede, at min time ikke sluttede,” fortalte en af de lokale døvelærere til Anne Marie Nielsen, en af de danske undervisere. Med det nye tegnsprog forstod de alt.

Tolkning ved offentligt møde

Efter kurset i november havde en af eleverne tolket ved et lokalt politisk møde. De døve fortalte meget begejstrede, at det var første gang nogensinde, de forstod, hvad der blev talt om ved et offentligt møde. Og det tyder på, at der er endnu flere forbedringer på vej. For ifølge Lilly Krarup er den rigtige hjælp vejen frem til at udfolde alle de muligheder og resurser, som døve har.

Begyndte med frivilligt initiativ

Lilly Krarup er tidligere missionær for Mission Afrika og er internationalt anerkendt ekspert inden for udviklingsarbejde blandt døve. Hun ønskede som efterlønner at stille sine kompetencer til rådighed for arbejdet i Afrika.

Da hun kendte til behovet for uddannelse af døvelærere og -tolke på specialskolen REMI i Nigeria, kontaktede hun Mission Afrikas projektkoordinator Carsten Bruhn-Lauritsen. Med støtte fra DANIDA via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling blev projektet en realitet.

 

 

Relaterede Nyheder