Morgenevent 2014

Om Verdens Bedste Nyheder

Manifest

  1. Verdens Bedste Nyheder ønsker at møde læseren med konstruktive og uventede udviklingshistorier. Vi tror på et tæt samarbejde mellem civilsamfundet, den private sektor, stater og internationale institutioner. Kun sammen kan vi skabe en bæredygtig fremtid for mennesker og for planeten.
  2. De traditionelle mediers nuværende fokus giver et indtryk af verden som håbløst voldelig og korrupt. Vi er bekymrede for, hvad det gør ved vores verdensbillede. Vi mener, at folk fortjener et mere nuanceret billede af den verden, vi lever i, med et balanceret syn på både det positive og det negative.
  3. Vores mission er at give en stemme til de historier om udvikling, fremgang og håb, som de traditionelle medier ikke giver plads til.
  4. Vi ønsker at skabe en ny fortælling, hvor fokus er på, hvad vi har til fælles – ikke vores forskelle. Vi fokuserer på løsninger i stedet for konflikter, på muligheder og håb i stedet for problemer og svagheder.
  5. Vores historier lever op til kriterierne om konstruktiv journalistik. Vi stræber efter at leve op til den højeste journalistiske standard og vores historier er baseret på statistik, fakta og pålidelige kilder.
  6. Vores brand og visuelle udtryk skal afspejle mulighederne ved udvikling og internationalt samarbejde. Vi vælger bevidst et minimalistisk og moderne design og udvælger omhyggeligt billeder, som kan nuancere billedet af udviklingslande.

Logoer

2016_DK_logo_SIMPLE_rgb

Download vores logo i forskellige formater

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.

Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om at løse nogle af klodens største udfordringer som ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer. Udover old.verdensbedstenyheder.dk, der dækker hele verden, driver vi verdensmål.org, som er den officielle platform for Verdensmålene i Danmark. Vi står også bag verdenstimen.dk, der samler det bedste danske undervisningsmateriale om Verdensmål og løsninger.

Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. Vi tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling. Vi ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Jo flere der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet.

Konstruktiv journalistik på mange platforme
Vi bruger konstruktiv journalistik til at skrive nyheder, analyser og historier fra verden. Det betyder, at vi fokuserer på fremskridt, potentialer og løsninger, men også at vi belyser udfordringer og problemer.

Vi bringer løbende nyheder her på siden, Facebook, Twitter og Instagram. Vi skriver også internationale analyser til Jyllands-Posten hver måned, og hver søndag bliver en række af vores artikler bragt i de 13 medier, som hører under Jysk Fynske Medier. Flere af artiklerne bliver trykt i Fyens Stiftstidende og Fyns Amtsavis.

Avisen


Verdens Bedste Nyheders avis udkommer en gang om året til morgeneventen. Se aviser fra alle år, samt specialudgivelser.

Verdens Bedste Morgen
Udover vores journalistisk står Verdens Bedste Nyheder også bag en række af kampagner, workshops og events i løbet af året. Ofte sammen med vores stærke partnere som fx Roskilde Festival eller Realdania.
Én gang om året afholder vi den landsdækkende event Verdens Bedste Morgen, hvor flere tusinde frivillige deler en Verdens Bedste Nyheder-avis ud til danskerne. Verdens Bedste Morgen har gennem årerne været en populær begivenhed hos både politikere fra hele det politiske spektrum, internationale ambassadører i Danmark og en lang række organisationer og virksomheder. Verdens Bedste Morgen finder altid sted fredag i uge 36.

Hvem står bag?
Verdens Bedste Nyheder er stiftet som en selvstændig forening af en række forskellige sektorer: FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. Vi er en non-profit organisation, og vores midler kommer primært fra Finansloven, medlemskontingenter og fonde.

Verdens Bedste Nyheder i andre lande

I 2015 indgik Verdens Bedste Nyheder partnerskab med EU-kommissionen (DEVCO) om at formidle nyheder om fremskridt, udvikling og Verdensmålene til alle europæere. Verdens Bedste Nyheder blev derfor også udgivet i hele EU på alle medlemsstaters sprog. I 2019 blev Verdens Bedste Nyheder også uddelt og udgivet som avis i Norge, Holland og Slovenien.
Verdens Bedste Nyheder har som koncept også spredt sig til andre europæiske lande. Vi har i dag en søsterorganisation i Norge.

Historien bag Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene – og at folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde på en lang række områder, for eksempel fattigdoms- og sygdomsbekæmpelse, krig og konflikt. Formålet med kampagnen var at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde. Siden har Verdens Bedste Nyheder udviklet sig til et uafhængigt medie, og vi blev stiftet som en selvstændig forening i 2016.

Særligt tak til

Igennem årene har en lang række partnere og tidligere medarbejdere hjulpet Verdens Bedste Nyheder til at nå der, hvor vi er i dag. Stor tak til dem alle.


Gode links videre...

Verdensmål.org
Danmarks officielle side om Verdensmålene

UNDP.dk
FNs organisation for udvikling har kontor i Danmark

Gapminder.org
Data omkring befolkningstilvækst, sygdomsudvikling og meget mere, formidlet grafisk flot og interessant

GlobalGoals.org
FN’s officielle side for Verdensmålene

 

Verdenstimen.dk
Det bedste undervisnings­materiale om verden og Verdensmålene

FN’s officielle statusrapport for Verdensmålene (pdf på engelsk)

Dst.dk
Status på Verdensmålene i Danmark

Globalnyt.dk
Aktuelt stof om udviklingslande og om dansk og global bistand

Gatesfoundation.org
Bill og Melinda Gates fond