FNs verdensmål mål 16 fred retfærdighed stærke institutioner bæredygtighed

Foto: CC-BY Caballerisimo

Mål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

”Uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred”. Så direkte siger FN det selv i forordet til Verdensmålene.

Desværre er det indtil videre ikke lykkedes FN at opnå den internationale fred og sikkerhed, der er organisationens hovedformål. Antallet af væbnede konflikter ligger i dag højt, hvis man sammenligner med de seneste tyve år. Men med til historien hører også, at vi i dag har færre krige og langt færre dødsofre for konflikt end under den Kolde Krig. Og hvis vi kigger endnu længere tilbage, har verden ofte været langt mere brutal, end den er i dag. Så selvom verdenssituationen i dag er alvorlig, er det altså ikke korrekt at sige, at verden var mere fredelig i gamle dage.

Læs mere

fred retfærdighed institutioner FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 16

Det er grundlæggende vigtigt at sætte en stopper for krig, men freden kan ikke stå alene. Verdensmål 16 handler også om at reducere alle andre former for vold, blandt andet fra organiseret kriminalitet og terrorisme. Menneskehandel skal stoppes og våbensmugling skal begrænses.

Samtidig er retfærdighed et helt centralt nøgleord i verdensmålet. Alle skal behandles retfærdigt, hvilket især vil sige, at mennesker i alle verdens lande skal leve i retssamfund, hvor vi kan stole på, at politikere, politi og dommere ikke er korrupte. Vi skal have mulighed for deltage i samfundets beslutninger på alle niveauer. Vejen væk fra vold kommer, når vi alle kan se, at vi selv har en reel mulighed for at skabe os en ordentlig fremtid.

Delmål for Verdensmål 16:
Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.1
Delmål 16.1: Reducer vold overalt

Reducer vold overalt

Vi skal reducere alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald overalt.

Delmål 16.2
Delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold

Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold

Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn.

Delmål 16.3
Delmål 16.3: Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed

Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed

Vi skal fremme lov og orden både på nationalt og internationalt niveau. Samtidig skal vi sikre, at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt.

Delmål 16.4
Delmål 16.4: Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Inden 2030 skal vi i betydelig grad begrænse ulovlige strømme af penge og våben. Vi skal blive bedre til at opspore stjålne genstande og få dem tilbage til de rette ejere, og vi skal bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet.

Delmål 16.5
Delmål 16.5: Reducer korruption og bestikkelse i betydelig grad

Reducer korruption og bestikkelse i betydelig grad

Vi skal markant nedbringe omfanget af korruption og bestikkelse af alle slags.

Delmål 16.6
Delmål 16.6: Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Delmål 16.7
Delmål 16.7: Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde

Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde

Vi skal sikre, at vi tager beslutninger på en responsiv, inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.

Delmål 16.8
Delmål 16.8: Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde

Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde

Vi skal gøre udviklingslandenes deltagelse i de overstatslige organisationer bredere og stærkere.

Delmål 16.9
Delmål 16.9: Giv alle fødselsattest og legal identitet

Giv alle fødselsattest og legal identitet

Inden 2030 skal vi give alle mennesker en lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering.

Delmål 16.10
Delmål 16.10: Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt

Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt

Vi skal sikre offentlig adgang til information og beskytte de fundamentale frihedsrettigheder. Det skal ske i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler.

Delmål 16.a
Delmål 16.a: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

Vi skal styrke de relevante nationale institutioner for at forebygge vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet. Det skal blandt andet ske gennem internationalt samarbejde, og kapaciteten skal især styrkes i udviklingslandene.

Delmål 16.b
Delmål 16.b: Vedtag og håndhæv ikke-diskriminerende love og regler

Vedtag og håndhæv ikke-diskriminerende love og regler

Vi skal fremme og håndhæve ikke-diskriminerende lovgivning og politiske beslutninger for bæredygtig udvikling.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Miljøorganisationen Friends of the Earth tyske afdeling BUND har været med til at føre sagen mod den tyske regering. Her ses medlemmer fra organisationen til den globale klimastrejke i 2020. Foto: CCBY Jörg Farys/BUND

Klimadom over en af Europas største økonomier

International dom skaber lokal retfærdighed

Afghanske kvinder vinder retten til deres eget navn

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Hvert år er der hundredvis af oliespild i Niger Delta, og oprydning er ofte langsom og ineffektiv. Foto: Amnesty International

Historisk afgørelse: Nigerianske landmænd sejrer over oliegiganten Shell

Ni skolepiger slukker for gasafbrænding i regnskoven

Jeg har skrevet om udvikling i syv år. Særligt én myte møder jeg igen og igen.

I flere lande kæmper menneskerettighedsaktivister stadig i håbet om lige rettigheder til kvinder. Foto: CCBY UN Women Arab States.

“To-finger”-testen krænker kvinders menneskerettigheder: Nu afskaffer flere lande metoden

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere