Foto: CC-BY Timothy Takemoto

Mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion, vi skal ændre på. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk helt unødvendigt.

Nye tal viser for eksempel, at 1,4 millioner bananer går til spilde hver eneste dag – alene i Storbritannien. Det er spiseklare bananer, der er blevet dyrket langt borte, ofte med stort forbrug af sprøjtemidler, og derefter fragtet mange tusind kilometer for blot at ende i en engelsk skraldespand. Ifølge tal fra den engelske regering indrømmer hver tredje brite, at de smider bananer ud, hvis der er en eneste plet eller mærke på skrællen, og hver tiende smider endda bananer ud, hvis der er noget af skrællen, der stadig er grøn.

Læs mere

ansvarligt forbrug produktion FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 12

Og problemet handler ikke kun om bananer. Omkring en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald. Det betyder omvendt, at der her er en kæmpe mulighed, hvis vi begynder at se den spildte mad som en ressource, der kan bruges bedre. Verdensmål 12 har blandt andet som ambition, at det globale madspild skal halveres inden 2030.

Udover maden producerer vi også en masse andre ting, som der måske eller måske ikke er behov for, og som ikke altid bliver produceret under ordentlige forhold. Det betyder ikke bare overdrevent stort ressourceforbrug, men også at produktionen og transporten af varerne kan ødelægge miljøet lokalt og globalt. I mange tilfælde kan produktionen ændres, så skadelige kemikalier udskiftes med mindre skadelige stoffer og ikke udledes direkte i miljøet. Inden 2020 skal vi begynde at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Delmål for Verdensmål 12:
Ansvarligt Forbrug og Produktion

Delmål 12.1
Delmål 12.1: Gennemfør 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion

Gennemfør 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion

Vi skal gennemføre 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion (10YFP). De udviklede lande skal gå i front, men alle lande skal gøre deres del, med hensynstagen til udviklingen og kapaciteten i udviklingslandene.

Delmål 12.2
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt.

Delmål 12.3
Delmål 12.3: Halver det globale madspild per person

Halver det globale madspild per person

Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.

Delmål 12.4
Delmål 12.4: Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt

Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt

Inden 2020 skal vi nå frem til at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde, i hele deres livscyklus. Udslippet af disse stoffer til luften, vandet og jorden skal nedbringes i betydelig grad, for at minimere skaderne på menneskers helbred og miljøet. Dette skal ske i overensstemmelse med internationalt vedtagne rammebestemmelser.

Delmål 12.5
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Reducer affaldsmængden betydeligt

Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Delmål 12.6
Delmål 12.6: Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtgt

Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtgt

Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter.

Delmål 12.7
Delmål 12.7: Promover bæredygtighed i offentlige indkøb

Promover bæredygtighed i offentlige indkøb

Vi skal fremme bæredygtigt offentligt indkøb, i overensstemmelse med nationale politiske beslutninger og prioriteter.

Delmål 12.8
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen.

Delmål 12.a
Delmål 12.a: Støt udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion

Støt udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion

Vi skal støtte udviklingslandene i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtigt forbrug og produktion.

Delmål 12.b
Delmål 12.b: Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme

Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme

Vi skal udvikle og indføre redskaber til at få overblik over effekterne af bæredygtig turisme, der skaber jobs og fremmer lokal kultur og produkter.

Delmål 12.c
Delmål 12.c: Fjern skævheder i markedet, der spilder ressourcer

Fjern skævheder i markedet, der spilder ressourcer

Vi skal gentænke de ineffektive støtteordninger til fossile brændsler, fordi de opfordrer til spild af ressourcer. Det skal ske ved at fjerne skæv-vridninger i markedet, i overensstemmelse med nationale omstændigheder. Blandt andet ved at omlægge beskatning og ved at udfase de skadelige støtteordninger, på en måde der afspejler deres påvirkning af miljøet. Her skal vi samtidig tage hensyn til udviklingslandenes tilstand og specifikke behov, og vi skal minimere de mulige negative påvirkninger af disse landes udvikling, på en måde der beskytter de fattige og de berørte samfund.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Washington sætter USA’s mest ambitiøse deadline for fossilbiler

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Hvert år er der hundredvis af oliespild i Niger Delta, og oprydning er ofte langsom og ineffektiv. Foto: Amnesty International

Historisk afgørelse: Nigerianske landmænd sejrer over oliegiganten Shell

Ni skolepiger slukker for gasafbrænding i regnskoven

Når græshopperne er indfanget og tørret, kan de bruges til dyrefoder. Foto: The Bug Picture.

Fra plage til profit: I Kenya bliver græshopper til dyrefoder

Vigtige skridt mod velfærd for verdens kyllinger

E-revolutionen er tohjulet

Coronakrisen starter cykelboom i Europa

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere