FNs verdensmål mål 7 bæredygtig energi bæredygtighed

Foto: CC-BY DFID

Mål 7: Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi.

Når vi i den rige del af verden snakker om bæredygtig energi, handler det ofte om, at vi skal gå væk fra kul og olie og i stedet bruge mere energi fra sol, vind og vand. Men i mange lande laver folk stadig mad over åben ild, og her handler det i lige så høj grad om at komme væk fra at bruge osende pindebrænde i køkkenet og i stedet lave mad på f.eks. et gaskomfur.

Læs mere

bæredygtig energi FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 7

Andelen af mennesker med adgang til gas eller elektricitet i køkkenet er steget med syv procentpoint siden 2000, men befolkningstilvæksten har samtidig betydet, at der nu faktisk er flere mennesker, der laver mad over åben ild end tidligere. Omkring 3 milliarder mennesker lever i dag på den måde.

Til gengæld stiger andelen af mennesker med adgang til elektricitet støt, og det skyldes især udbredelsen af solceller, der er faldet voldsomt i pris de senere år. Sammen med de nye LED-pærer, der kræver mindre strøm, har det givet mange mennesker i yderområder mulighed for at få lys om natten, hvilket blandt andet betyder, at skolebørn kan læse lektier, og at folk kan følge med i nyhederne i radioen eller på de smartphones, der virkelig er slået igennem i de seneste ti år, selv i meget fattige områder.

Delmål for Verdensmål 7:
Bæredygtig Energi

Delmål 7.1
Delmål 7.1: Giv alle adgang til moderne energi

Giv alle adgang til moderne energi

Inden 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, der er til at betale.

Delmål 7.2
Delmål 7.2: Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi

Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi

Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

Delmål 7.3
Delmål 7.3: Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles

Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles

Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.

Delmål 7.a
Delmål 7.a: Styrk adgangen til forskning og investeringer inden for ren energi

Styrk adgangen til forskning og investeringer inden for ren energi

Vi skal blive bedre til at samarbejde og give adgang til forskning i ren energi inden 2030, blandt andet inden for vedvarende energi, energieffektivitet og renere og mere avanceret brug af fossile brændsler. Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

Delmål 7.b
Delmål 7.b: Udvid og opgradér energitjenester for udviklingslandene

Udvid og opgradér energitjenester for udviklingslandene

Inden 2030 skal vi udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Det gælder især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, og det skal ske i overensstemmelse med landenes respektive støtteprogrammer.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Washington sætter USA’s mest ambitiøse deadline for fossilbiler

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

I september sidste år meddelte Kinas præsident Xi Jinping, at Kina vil være fuldstændig CO2-neutral i 2060. Foto: CCBY UN Geneva.

Kinas klimakamp: store ambitioner og flade planer

Vind i sejlene: Rekordmeget vindenergi i 2020

Dansk hjælp var en vigtig brik i Kinas vindmølleboom

Sydkorea har grønne planer og stor appetit på dansk viden

Rekordstore investeringer i europæisk havvind

Grøn strøm overhaler sort i EU

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere