FNs verdensmål mål 13 klimaindsats klima bæredygtighed

Foto: CC-BY Stuart Rankin

Mål 13: Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Verdensmål 13 går både på, at vi skal bremse klimaforandringerne, og at vi skal styrke vores modstandskraft mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Blandt andet ved at bygge bedre kloakker, så vi undgår oversvømmelse ved skybrud. Samtidig skal vi hjælpe udviklingslandene med at reducere deres udslip af CO2, selv mens de opretholder den økonomiske vækst, der skal til, hvis vi skal nå målet om at få alle mennesker ud af ekstrem fattigdom.

Klima-aftalen fra Paris 2015 blev af mange eksperter kaldt et vigtigt skridt i den rigtige retning, men aftalen er ikke i sig selv nok til at løse problemet. Vi skal udlede langt færre drivhusgasser, end aftalen lægger op til, hvis vi vil undgå de mest katastrofale konsekvenser af den globale opvarmning. Derfor er det meningen, at aftalen skal styrkes løbende, så verden udleder mindre og mindre CO2. Det kommer til at kræve en hurtigere omstilling af den globale økonomi, end der nogensinde er set før, og udfordringen er enorm.

Læs mere

klimaindsats klima FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 13

Til gengæld er der også mange positive tegn på, at omstillingen er i fuld gang.

Kina blev tidligere set som det store problem i klimaforhandlingerne, fordi man mente, de aldrig ville opgive deres mange kulkraftværker. Men i dag investerer kineserne i vedvarende energi hurtigere end noget andet sted på jorden. For nylig har kineserne endda erklæret, at de ville forsvare klimaaftalen fra Paris, som Donald Trumps amerikanske regering ønsker at udtræde fra. Og hvis man ser på, hvad almindelige amerikanere mener, er det kun 28 procent af Trumps egne vælgere, der rent faktisk ønsker amerikansk exit fra klimaftalen.

En del af forklaringen på kinesernes grønne omstilling er, at prisen på solceller er faldet med 80 procent siden 2008. Dermed går kineserne blot efter den energi, der bedst kan betale sig. Især, når man medregner, at mange kinesiske storbyer er ved at blive kvalt i luftforurening fra kulkraftværker og trafik. En række andre lande er også godt i gang med omstillingen, fordi prisen på solenergi nu ofte kan konkurrere på lige fod med kul og olie.

Samtidig er vindenergi også blevet mainstream. På bare et enkelt år er Storbritanniens kulforbrug faldet med 52 procent. Tre kulkraftværker blev lukket, og den gamle industri-nation har nu mere vindkraft end kulkraft.

Delmål for Verdensmål 13:
Klimaindsats

Delmål 13.1
Delmål 13.1: Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer

Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer

Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan modstå klima-relaterede risici og naturkatastrofer.

Delmål 13.2
Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de nationale politiske beslutninger, strategier og planlægning.

Delmål 13.3
Delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske skaderne.

Delmål 13.a
Delmål 13.a: Implementér FN's rammekonvention om klimaændringer

Implementér FN's rammekonvention om klimaændringer

Fra 2020 skal de udviklede lande støtte u-landenes arbejde med at reducere udslip og tilpasse sig klimaforandringerne på en transparent og meningsfuld måde. Støttebeløbet skal være 100 milliarder USD per år, som skal komme fra forskellige kilder. Den grønne klimafond skal fuldt finansieres og i gang med at arbejde hurtigst muligt.

Delmål 13.b
Delmål 13.b: Støt mekanismer til planlægning og håndtering af klimaforandringerne

Støt mekanismer til planlægning og håndtering af klimaforandringerne

Vi skal hjælpe de mindst udviklede lande og små udviklings-østater, så de bliver bedre til planlægning og håndtering i forbindelse med klimaforandringer. Blandt andet med fokus på kvinder, unge mennesker samt lokale og marginaliserede samfund.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Miljøorganisationen Friends of the Earth tyske afdeling BUND har været med til at føre sagen mod den tyske regering. Her ses medlemmer fra organisationen til den globale klimastrejke i 2020. Foto: CCBY Jörg Farys/BUND

Klimadom over en af Europas største økonomier

Washington sætter USA’s mest ambitiøse deadline for fossilbiler

Bisonen kan spille en vigtig rolle i at genskabe Europas truede biodiversitet. Engang var der kun 50 bisoner tilbage i Europa, men nu er der flere end syv tusinde. Foto: CCBY Wer Mei.

Bisonen tygger sig tilbage til Europa

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Hvidhval vinder i retten

I september sidste år meddelte Kinas præsident Xi Jinping, at Kina vil være fuldstændig CO2-neutral i 2060. Foto: CCBY UN Geneva.

Kinas klimakamp: store ambitioner og flade planer

Ekspertens tre vigtigste råd går på, at man skal prøve at undgå kød, afgrøder fra drivhuse og købe lokalt frem for globalt. Foto: CCBY Hans Splinter.

Tre grønne madregler: Undgå kød, pas på drivhuse og køb lokalt

Det europæiske marked for plantebaserede erstatningsprodukter er steget med hele 49 procent på to år. Det betyder, at blev solgt grønne bøffer for hele 3,6 milliarder euro i 2020. Foto: CCBY UBC Media Relations.

Europæerne mæsker sig i grønne bøffer, og festmåltidet er først lige begyndt

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere