FNs verdensmål mål 11 bæredygtige byer lokalsamfund samfund bæredygtighed

Foto: CC-BY Beephotos15

Mål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne, og vandringen fra land til by ser ud til at fortsætte. Det giver både en række store udfordringer og en række muligheder. De mange store byer bruger enorme mængder af mad, vand og andre ressourcer, og producerer kæmpemæssige dynger af affald, der skal håndteres. Men når mange mennesker bor samlet, er det også nemmere at indsamle og håndtere affaldet, end hvis folk bor spredt.

Koncentrationen af de mange mennesker i byerne har betydet, at luftforurening nu slår millioner af mennesker ihjel hvert år på verdensplan. Men omvendt giver befolkningstætheden også bedre muligheder for at løse problemet, blandt andet via mere og bedre offentlig transport.

Læs mere

bæredygtige byer lokalsamfund FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 11

Hvis væksten i byerne ikke bliver håndteret ordentligt, kan det føre til dannelsen af slumområder, og den koncentrerede fattigdom kan danne grobund for kriminalitet. 880 mio. mennesker bor i dag i slumområder iflg. seneste tal fra 2014. Men næsten tre fjerdedele af verdens lande har nu implementeret eller er i gang med at implementere nationale handlingsplaner for, hvordan byerne skal udvikle sig, og andelen af mennesker i slum falder flere steder i verden. I Latinamerika var det over 35 procent af befolkningen, der boede i slumområder i 1990, hvor tallet nu er faldet til lidt over 20 procent. I Østasien er andelen næsten halveret; fra omkring 46 procent til cirka 27 procent i dag, ifølge seneste tal fra 2014.

Verdensmål 11’s ambition er, at alle slumområderne skal opgraderes, så alle mennesker i 2030 skal have adgang til sikre boliger med de nødvendige faciliteter. Transportsystemerne skal opgraderes for at give alle mulighed for at komme omkring uden at forpeste luften med forurening. Og den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person skal nedbringes, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

Delmål for Verdensmål 11:
Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Delmål 11.1
Delmål 11.1: Byg sikre boliger, der er til at betale

Byg sikre boliger, der er til at betale

Inden 2030 skal vi sikre, at alle har tilstrækkelig adgang til sikre boliger med de fornødne faciliteter, til en overkommelig pris. Slumområder skal opgraderes.

Delmål 11.2
Delmål 11.2: Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer – til en pris, der er til at betale. Vi skal også forbedre vejsikkerheden, især ved at udvide den offentlige transport, med særligt hensyn til udsatte grupper, kvinder og børn, handicappede og ældre.

Delmål 11.3
Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere integreret, bæredygtig og inddragende måde.

Delmål 11.4
Delmål 11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv

Beskyt verdens kultur- og naturarv

Vi skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur og natur.

Delmål 11.5
Delmål 11.5: Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer

Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer

Inden 2030 skal vi reducere antallet af mennesker der dør eller bliver påvirket af katastrofer betydeligt (heriblandt katastrofer relateret til vand), med et fokus på at beskytte de fattige og mennesker i udsatte situationer. Sideløbende skal vi i betydelig grad nedbringe de direkte økonomiske tab i verdensøkonomien der skyldes katastrofer.

Delmål 11.6
Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Minimer byernes miljøpåvirkning

Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

Delmål 11.7
Delmål 11.7: Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum

Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum

Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne områder, især for kvinder og børn, ældre og handicappede.

Delmål 11.a
Delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning

Styrk god national og regional byplanlægning

Vi skal støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem land og by, ved at styrke national og regional planlægning.

Delmål 11.b
Delmål 11.b: Før politik for inklusion, ressourceeffektivitet og katastrofeforebyggelse

Før politik for inklusion, ressourceeffektivitet og katastrofeforebyggelse

Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af byer og bosættelser der vedtager og gennemfører integrerede planer for at øge inklusion, mere effektiv brug af ressourcer samt modstandsdygtighed overfor klimaforandringer og katastrofer. Vi skal implementere en helhedsorienteret katastrofestyring på alle niveauer, på linje med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Delmål 11.c
Delmål 11.c: Støt de mindst udviklede lande til at bygge solidt og bæredygtigt

Støt de mindst udviklede lande til at bygge solidt og bæredygtigt

Vi skal støtte de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtige og modstandsdygtige bygninger af lokale materialer. Støtten skal blandt andet ske gennem finansiel og teknisk assistance.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

E-revolutionen er tohjulet

Elcyklen indtager Europa

Coronakrisen starter cykelboom i Europa

Godt for sundhed, klima og trængsel: Cyklen er transportmidlernes schweizerkniv

Sydkorea har grønne planer og stor appetit på dansk viden

Colombiansk kæmpeby køber stort ind af el-busser

Nu kommer de første megabatterier

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere