FNs verdensmål mål 1 Afskaf Fattigdom bæredygtighed

Foto: CCBY Asian Development Bank

Mål 1: Afskaf fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Det første af FN’s verdensmål handler om at afskaffe verdens fattigdom inden 2030. Det handler især om at give muligheder for mennesker i verdens fattigste lande. Verdensbanken definerer ”ekstrem fattigdom” som en personlig indkomst på under 1,9 dollars om dagen – dvs. cirka 13 kroner. Det bliver en stor udfordring, men vi er allerede godt på vej.

I 1990 var der omkring 1.580 millioner ekstremt fattige mennesker i verden, men i dag er antallet faldet til 767 millioner. Faldet er sket samtidig med, at verdens befolkning er steget. Det betyder, at andelen af ekstremt fattige mennesker i verden er faldet fra omkring 35 procent i 1990 til lidt under 11 procent i dag, ifølge Verdensbankens seneste tal fra 2013. I runde tal svarer det til, at hver tredje verdensborger var ekstremt fattig dengang, og kun lidt over hver tiende nu.

Læs mere

Afskaf Fattigdom FNs verdensmål for bæredygtig udviklign mål 1

Men det er ikke nok bare at gøre en ende på den mest ekstreme fattigdom. Et liv med to eller tre dollars om dagen er stadig for hårdt, for det er ikke penge nok til at få tilstrækkelig næring i maden, sende børn i skole, og andre helt grundlæggende behov. Derfor er det også en del af Verdensmål 1, at andelen af mennesker der lever under hvert lands egen (ofte højere) fattigdomsgrænse skal halveres.

At mindske fattigdommen kræver både bæredygtig økonomisk vækst og en mere retfærdig indretning af landene. De fattige skal have grundlæggende rettigheder og adgang til uddannelse og teknologi, så de kan skabe et bedre liv for sig selv og deres efterkommere. Og alt dette skal ske bæredygtigt – dvs. ved at bruge planetens ressourcer uden at ødelægge mulighederne for vores efterkommere.

Delmål for Verdensmål 1:
Afskaf Fattigdom

Delmål 1.1
Delmål 1.1: Afskaf ekstrem fattigdom

Afskaf ekstrem fattigdom

Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen skal leve under den internationale fattigdomsgrænse, som p.t. er på 1,90 dollars om dagen.

Delmål 1.2
Delmål 1.2: Halver generel fattigdom

Halver generel fattigdom

Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres.

Delmål 1.3
Delmål 1.3: Indfør sociale sikkerhedsnet

Indfør sociale sikkerhedsnet

Der skal indføres nationalt passende sociale beskyttelsessystemer og indsatser for alle, heriblandt sociale sikkerhedsnet, og inden 2030 skal de fattige og udsatte have opnået betydelig dækning.

Delmål 1.4
Delmål 1.4: Giv lige rettigheder til ejerskab

Giv lige rettigheder til ejerskab

Inden 2030 skal vi sikre, at alle mænd og kvinder, især de fattige og udsatte, har lige rettigheder til økonomiske ressourcer. Der skal også være adgang til basale ydelser, ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi samt bankforretninger, inklusiv mikrofinansiering.

Delmål 1.5
Delmål 1.5: Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Inden 2030 skal de fattige og udsatte gøres mere robuste overfor klima-relaterede katastrofer og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok.

Delmål 1.a
Delmål 1.a: Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Vi skal sikre betydelige ressourcer fra en række forskellige kilder, så udviklingslandene kan gennemføre programmer og politikker for at gøre en ende på fattigdom af alle slags. Ressourcerne skal blandt andet skaffes gennem forbedret udviklingssamarbejde, og skal især komme de mindst udviklede lande til gode.

Delmål 1.b
Delmål 1.b: Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Vi skal skabe fornuftige politiske rammer på de nationale, regionale og internationale niveauer, for at støtte større investering i fattigdomsbekæmpelse. Indsatsen skal baseres på udviklingsstrategier, der gør vilkårene bedre for de fattige, og med fokus på begge køn.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Jeg har skrevet om udvikling i syv år. Særligt én myte møder jeg igen og igen.

Indisk delstat forbyder ældgammelt slavesystem

Boykot af bomuld og nye love bekæmper moderne slaveri

Cambodja vil nu fjerne de sidste landminer og bomber fra gamle krige

Nytårsquiz med Verdens Bedste Nyheder

Der findes over fire millioner statsløse mennesker verden over, men UNHCR vurderer, at der kan være mange flere. Foto: CCBY Photo Unit.

Baggrund: Statsløse er et folk, der ikke findes

Antallet af børneægteskaber i Bangladesh er faldet fra 90 procent til 51 procent. Dog svarer det stadig til, at 38 millioner piger under 18 år bliver gift, og hele 13 millioner af dem, giftes inden de fylder 15 år. Foto: CCBY Bronski Beat.

Skjortefabrikker og skolegang giver færre barnebrude i Bangladesh

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere