FNs verdensmål mål 3 sundhed trivsel bæredygtighed

Foto: CC-BY Giuseppe Milo

Mål 3: Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Verdens generelle sundhedstilstand er blevet markant bedre siden 1990. Blandt andet dør langt færre i barselsseng: Mødredødeligheden er faldet med 44 procent i verden siden 1990, og børnedødeligheden er samtidig mere end halveret, takket være blandt andet bedre sundhedsydelser og bedre hygiejne.

Den bedre sundhed betyder også, at vi i dag generelt lever længere i verden. I 1990 kunne et gennemsnitligt nyfødt menneske regne med at blive cirka 65; i dag er den forventede globale levealder steget til over 71 år.

Men der er stadig alt for mange mennesker, der enten dør af banale sygdomme, der ofte kunne være undgået ved at vaske hænder eller behandlet med en kort og billig pillekur.

Samtidig døjer menneskeheden stadig med flere store sygdomme, der kræver mere arbejde at udrydde, men som godt kan bekæmpes. For eksempel malaria og HIV/Aids. Her er der også sket store fremskridt. For eksempel dør der nu 48 procent færre mennesker af malaria hvert år end i år 2000, takket være medicin og myggenet. Men med 438.000 årlige dødsfald er der stadig langt igen til en malaria-fri verden.

Læs mere

sundhed og trivsel FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 3

Verdensmål 3 er, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. Det skal ske ved at sætte yderligere ind for at redde mødres og børns liv, gøre en ende på epidemierne af store smitsomme sygdomme, reducere de ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, og ved at give alle adgang til sygesikring. Sideløbende skal alle have adgang til vacciner og effektiv medicin, som folk rent faktisk har råd til at købe.

Selvom de smitsomme sygdomme er alvorlige, handler mange af vores sundhedsproblemer også i høj grad om livsstil, og mange mennesker i både rige og fattige lande har i dag alvorlige problemer med diabetes, lungekræft, stofmisbrug og alkoholisme. Verdensmålene kalder ikke til forbud mod de dårlige vaner, men til at styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, heriblandt både narkotiske stoffer og alkohol, og at modvirke udbredelsen af tobaksrygning.

Sidst men ikke mindst skal vi også sætte ind for at halvere antallet af døde og sårede i trafikulykker på verdensplan inden 2030. Cirka 1,25 millioner mennesker bliver hvert år dræbt i trafikken. Og selv hvis bilen ikke rammer fysisk, er luftforurening i byerne blevet en usynlig men enorm dræber. Verdenssundhedsorganisationen WHO har beregnet, at luftforurening slår omkring 7 millioner mennesker ihjel hvert år. Verdensmål 3 sigter mod, at vi skal reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af forurening af luft, vand og jord væsentligt inden 2030.

Delmål for Verdensmål 3:
Sundhed og Trivsel

Delmål 3.1
Delmål 3.1: Reducér mødredødeligheden

Reducér mødredødeligheden

I 2030 skal vi have reduceret mødredødeligheden, så færre end 70 gravide kvinder dør pr. 100.000 levendefødte børn.

Delmål 3.2
Delmål 3.2: Red alle børn under fem år fra at dø, hvis det kan forhindres

Red alle børn under fem år fra at dø, hvis det kan forhindres

Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, der kan forebygges. Alle lande skal mindst sigte mod at reducere dødeligheden blandt nyfødte til 12 børn pr. 1000 levendefødte, og dødeligheden blandt børn under fem år til højst 25 pr. 1000 levende fødsler.

Delmål 3.3
Delmål 3.3: Bekæmp smitsomme sygdomme

Bekæmp smitsomme sygdomme

Vi skal stoppe epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme inden 2030. Samtidig skal vi bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme.

Delmål 3.4
Delmål 3.4: Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed

Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed

Inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal også fremme mental sundhed og velvære.

Delmål 3.5
Delmål 3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

Vi skal styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol.

Delmål 3.6
Delmål 3.6: Nedbring antallet af dræbte og sårede i trafikken

Nedbring antallet af dræbte og sårede i trafikken

Inden 2020 skal vi på verdensplan halvere antallet af døde og sårede på grund af trafikuheld.

Delmål 3.7
Delmål 3.7: Giv alle adgang til seksuel sundhed og familieplanlægning

Giv alle adgang til seksuel sundhed og familieplanlægning

I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal integreres i nationale strategier og programmer.

Delmål 3.8
Delmål 3.8: Giv alle adgang til lægehjælp

Giv alle adgang til lægehjælp

Vi skal opnå universel sundhedsdækning, herunder finansiel risikobeskyttelse og adgang til grundlæggende kvalitets-sundhedsydelser. Alle mennesker skal også have adgang til sikker og effektiv kvalitetsmedicin og vaccine, til en overkommelig pris.

Delmål 3.9
Delmål 3.9: Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

Inden 2030 skal vi væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.

Delmål 3.a
Delmål 3.a: Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Vi skal styrke implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol i alle lande, som det er passende.

Delmål 3.b
Delmål 3.b: Støt udvikling af vacciner og medicin, som alle har råd til

Støt udvikling af vacciner og medicin, som alle har råd til

Vi skal støtte forskning og udvikling af vacciner og medicin mod de sygdomme, der primært rammer udviklingslandene – både smitbare og ikke-smitbare sygdomme. Der skal være adgang til essentiel medicin og vaccine til en overkommelig pris, i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPs og folkesundhed. Erklæringen bekræfter udviklingslandenes ret til at bruge alle bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud til at beskytte folkesundheden og give alle adgang til medicin.

Delmål 3.c
Delmål 3.c: Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslandene

Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslandene

Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, opkvalificering, træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i de mindst udviklede lande og i små ø-stater.

Delmål 3.d
Delmål 3.d: Giv bedre tidlig varsel ved globale sundhedstrusler

Giv bedre tidlig varsel ved globale sundhedstrusler

Vi skal styrke alle landes evne til at give tidlig varsel om nationale og globale sundhedsrisici samt at styre og reducere dem. Dette gælder i særlig grad udviklingslandene.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Universitetsstuderende og UNICEFs dronespecialist i Malawi, Michael Scheibenreif forbereder sig på at flyve en drone. Dronen blev designet og bygget af de malawiske studerende. Foto: UNICEF

Droner flyver hiv-medicin den sidste mil

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Hvert år er der hundredvis af oliespild i Niger Delta, og oprydning er ofte langsom og ineffektiv. Foto: Amnesty International

Historisk afgørelse: Nigerianske landmænd sejrer over oliegiganten Shell

Ni skolepiger slukker for gasafbrænding i regnskoven

Over 5.4 millioner venezuelanere er drevet på flugt på grund af krisen i Venezuela. 1.7 af dem er i Colombia, som nu tilbyder dem en tiårig beskyttelsesstatus. Foto: CCBY EU Civil Protection and Humanitarian Aid.

Colombia beskytter 1,7 millioner venezuelanske flygtninge

E-revolutionen er tohjulet

Massemedicinering er en af måderne, man kan bekæmpe nogle af de negligerede tropesygdomme. Foto: CCBY RTI International/Ruth McDowall

Negligerede tropesygdomme – knap så negligerede mere

Massebehandling forhindrer larverne i at indtage den næste krop

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere