FNs verdensmål mål 6 rent vand sanitet bæredygtighed

Foto: CC-BY Unicef

Mål 6: Rent vand og sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Ambitionen for Verdensmål 6 er, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand. Samtidig skal alle mennesker have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold.

Læs mere

rent vand FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 6

Rent vand er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed, og derfor er det en god nyhed, at 91 procent af verdens befolkning nu har adgang til en forbedret vandkilde. I år 2000 var det kun 82 procent. ”Forbedret” betyder, at man ikke længere henter vandet direkte fra søer og floder, hvor vandet ofte kan være beskidt og sygdomsfremkaldende, men i stedet har adgang til en brønd, en vandpumpe, eller måske ligefrem har fået en vandhane derhjemme.

Omkring 946 millioner mennesker er stadig nødt til at besørge på marken eller i skoven, langs togskinner eller måske på åben gade, fordi de ikke har mulighed for at gå på toilettet. Det er ikke bare ubehageligt, men også med til at sprede sygdomme, der slår mange mennesker ihjel. Adgangen til bedre toiletforhold er dog steget siden 2000, hvor 59 procent af verdens befolkning havde adgang til et toilet. I dag er tallet omkring 68 procent.

Sidst men ikke mindst handler mål 6 om at forvalte verdens vandressourcer på en bæredygtig måde. Vi skal blive bedre til at indsamle og bruge regnvand, fjerne saltet fra havvand, behandle vores spildevand, og beskytte og genoprette de naturområder, hvor vandet ofte kommer fra. Ifølge FN’s Fødevareorganisation FAO leverer skove og vådområder omkring 75 procent af det ferskvand, som vi bruger i verdens byer, i industrien og i landbruget.

Delmål for Verdensmål 6:
Rent Vand og Sanitet

Delmål 6.1
Delmål 6.1: Giv adgang til rent drikkevand

Giv adgang til rent drikkevand

I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris.

Delmål 6.2
Delmål 6.2: Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne

Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne

Alle mennesker skal opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne inden 2030, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet. Vi skal have særligt fokus på pigers og kvinders særlige behov, og også inkludere mennesker i sårbare situationer.

Delmål 6.3
Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre

Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre

Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

Delmål 6.4
Delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Inden 2030 skal vi blive langt bedre til at bruge vandet effektivt i alle sektorer. Vi skal give adgang til drikkevand på en sikker og bæredygtig måde, for at nedbringe antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Delmål 6.5
Delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer

Indfør integreret styring af vandressourcer

Inden 2030 skal vi integrere forvaltningen af vandressourcer på alle niveauer, heriblandt gennem samarbejde på tværs af landegrænserne, som det er passende.

Delmål 6.6
Delmål 6.6: Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand

Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand

Inden 2020 skal vi beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

Delmål 6.a
Delmål 6.a: Støt udviklingslandenes vand og sanitet

Støt udviklingslandenes vand og sanitet

Inden 2030 skal vi udvide det internationale samarbejde og støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet, så de kan gennemføre programmer og aktiviteter inden for vand og sanitet. Blandt andet inden for indsamling af regnvand, afsaltning af havvand, effektiv vandstyring, behandling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse.

Delmål 6.b
Delmål 6.b: Støt lokal håndtering af vand og sanitet

Støt lokal håndtering af vand og sanitet

Vi skal støtte og styrke, at lokalsamfundene deltager i at forbedre forvaltningen af vand og sanitet.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Rydning af landminer redder både mennesker og savannes store dyr

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Massemedicinering er en af måderne, man kan bekæmpe nogle af de negligerede tropesygdomme. Foto: CCBY RTI International/Ruth McDowall

Negligerede tropesygdomme – knap så negligerede mere

Nytårsquiz med Verdens Bedste Nyheder

Meterlang parasit lever under huden: Guineaorm næsten udryddet

Ny dokumentarfilm: FN og Corona giver håb for fremtiden

Leder: Ikke naivt, men nødvendigt

Foto: Lauge Eilsøe-Madsen

Pressemeddelelse: TUSINDVIS AF DANSKERE GÅR PÅ GADEN FOR AT SPREDE HÅB OG KONSTRUKTIVE NYHEDER

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere