FNs verdensmål mål 9 industri innovatino infrastruktur bæredygtighed

Mål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mål nummer ni virker måske som et af de verdensmål, der er sværest at forholde sig til. Men i bund og grund handler det om at få vores samfund til at løbe rundt på en smartere måde. Det handler om de veje, jernbaner og havne, der gør os i stand til at handle med hele verden i stedet for kun vores lokalområde. Og det handler om at finde på nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så vi bruger ressourcerne mere effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt.

Læs mere

industri innovation infrastruktur FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 9

Et af de vigtigste delmål er, at de mindst udviklede lande skal industrialiseres. Det vil sige, at industrien skal udgøre en større del af landenes samlede økonomi, i forhold til landbrug og minedrift. Fordelen ved dette er, at landene så kan skabe flere arbejdspladser lokalt, og beholde en større del af produkternes værdi internt i landet, i stedet for at sælge råstofferne direkte videre til andre lande.

Men økonomi handler i dag ikke længere kun om fabrikker og råstoffer. Mange af de største og mest succesfulde selskaber handler med informationer og viden, og internettet er både blevet en salgskanal og et vigtigt grundlag for kvalitetsuddannelse. Udbredelsen af telefon og internet skete før i tiden langsomt i udviklingslandene, fordi der skulle trækkes kabler. Men med den moderne mobilteknologi er adgangen til kommunikation eksploderet: 95 procent af verdens befolkning lever nu i områder med mobildækning, og selv i de mindste landsbyer har folk ofte mobiltelefoner. Meget af dækningen er dog indtil videre kun med det basale mobilnet. Det er stadig under en tredjedel af verdens landbefolkning på 3,4 milliarder mennesker, der lever i områder med mobilt bredbånd (3G). Verdensmålene sigter mod, at alle mennesker i de mindst udviklede lande skal have adgang til internettet inden 2020, og at det skal ske til en overkommelig pris.

Delmål for Verdensmål 9:
Industri Innovation og Infrastruktur

Delmål 9.1
Delmål 9.1: Byg bæredygtig infrastruktur

Byg bæredygtig infrastruktur

Vi skal udvikle pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet. Det gælder blandt andet infrastruktur på tværs af grænser og regioner, for at understøtte økonomisk udvikling og menneskelig trivsel. Vi skal have fokus på, at alle skal have ligelig adgang til infrastrukturen, og at prisen bliver overkommelig.

Delmål 9.2
Delmål 9.2: Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering

Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering

Vi skal fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering. Inden 2030 skal vi forøge industriens andel af arbejdspladser og produktion, i overensstemmelse med nationale forhold. I de mindst udviklede lande skal industriens andel af økonomien fordobles.

Delmål 9.3
Delmål 9.3: Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser

Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser

Vi skal give små virksomheder adgang til bankforretninger, og herunder adgang til at låne penge til en overkommelig pris. Det gælder især i udviklingslandene. De små virksomheder skal integreres bedre i markeder og værdikæder.

Delmål 9.4
Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen kapacitet.

Delmål 9.5
Delmål 9.5: Mere forskning og opgradering af industriteknologi

Mere forskning og opgradering af industriteknologi

Vi skal forske mere i industriens teknologier og opgradere dem i alle lande, især i udviklingslandene. Inden 2030 skal vi opfordre til innovation, og betydeligt flere mennesker skal arbejde med forskning og udvikling. Både det offentlige og det private skal investere mere i dette.

Delmål 9.a
Delmål 9.a: Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene

Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene

Vi skal facilitere, at udviklingslandene udvikler bæredygtig og robust infrastruktur. Det skal ske gennem bedre finansiel, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet samt små udviklings-østater.

Delmål 9.b
Delmål 9.b: Støt lokal udvikling af teknologi og diversificering af industrien

Støt lokal udvikling af teknologi og diversificering af industrien

Vi skal støtte lokal udvikling af teknologi, forskning og innovation i udviklingslande. Det skal blandt andet ske ved at sikre, at vi træffer politiske beslutninger der fremmer industriel diversificering og øget værdi af produkter og råvarer.

Delmål 9.c
Delmål 9.c: Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi

Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi

Vi skal forøge adgangen til informations- og kommunikationsteknologi betydeligt og stræbe efter at give alle mennesker i de mindst udviklede lande adgang til internettet inden 2020, til en overkommelig pris.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Washington sætter USA’s mest ambitiøse deadline for fossilbiler

Universitetsstuderende og UNICEFs dronespecialist i Malawi, Michael Scheibenreif forbereder sig på at flyve en drone. Dronen blev designet og bygget af de malawiske studerende. Foto: UNICEF

Droner flyver hiv-medicin den sidste mil

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

E-revolutionen er tohjulet

Elcyklen indtager Europa

Coronakrisen starter cykelboom i Europa

Godt for sundhed, klima og trængsel: Cyklen er transportmidlernes schweizerkniv

Sydkorea har grønne planer og stor appetit på dansk viden

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere