FNs verdensmål mål 10 mindre ulighed bæredygtighed

Foto: CC-BY WorldFish

Verdensmål 10: Mindre ulighed

Mål 10: Mindre ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Nogle lande er langt rigere end andre lande, og nogle mennesker er ekstremt rige, mens andre er ekstremt fattige. Økonomisk ulighed er en politisk varm kartoffel, og alt efter politisk observans er der vidt forskellige meninger om emnet.

Derfor vakte det også opsigt, da Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling OECD og den Internationale Valutafond IMF i 2015 udgav rapporten ”In it together”. I rapporten konkluderede de to økonomiske sværvægtere, at mindre ulighed vil være til gavn for alle, dvs. både for rige og fattige, og at vi ikke behøver vælge mellem økonomisk vækst eller at bekæmpe ulighed. De to ting kan gå hånd i hånd. Faktisk konkluderer rapporten, at uligheden direkte hæmmer den økonomiske vækst, fordi mennesker i fattigdom ikke kan udfolde deres potentiale og derved heller ikke kan bistå økonomien. Dermed er den stadigt voksende ulighed i verden ikke ’bare’ et filosofisk spørgsmål om, hvad der er retfærdigt og ønskeligt, det bliver også et spørgsmål om, hvad der er økonomisk fordelagtigt.

Læs mere

ulighed FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 10

Verdensmål 10 sigter både mod at nedsætte den generelle ulighed mellem rige og fattige lande, og mellem mennesker internt i hvert land. Konkret skal det måles på, at indkomsten for de fattigste 40 procent af hvert lands befolkning skal stige hurtigere end gennemsnittet.

Et af de konkrete delmål er, at det skal blive langt billigere for migranter at sende penge hjem til hjemlandet. En meget stor del af de pengestrømme, der flyder fra den rige til den fattige del af verden er nemlig i dag ikke længere udviklingsbistand, men derimod penge, som migrantarbejdere tjener i andre lande og sender hjem til familien. Det er blevet lidt billigere at overføre penge siden 2008, og verdens lande er blevet enige om, at det på længere sigt højst skal koste 3 procent i omkostninger at sende penge hjem.

Delmål for Verdensmål 10:
Mindre Ulighed

Delmål 10.1
Delmål 10.1: Gør uligheden i indkomst mindre

Gør uligheden i indkomst mindre

Inden 2030 skal vi opnå og fastholde, at indkomsten for de fattigste 40 procent af befolkningen stiger hurtigere end landsgennemsnittet.

Delmål 10.2
Delmål 10.2: Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle

Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle

Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form for status.

Delmål 10.3
Delmål 10.3: Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination

Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination

Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme passende politik, lovgivning og handlinger.

Delmål 10.4
Delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed

Før politik, der fremmer finansiel og social lighed

Vi skal tage politiske beslutninger, der progressivt fremmer større lighed. Især gennem finanspolitik, arbejdsmarkedspolitik og socialt sikkerhedsnet.

Delmål 10.5
Delmål 10.5: Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre

Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre

Vi skal blive bedre til at regulere og overvåge globale finansielle markeder og institutioner. Samtidig skal vi styrke implementeringen af reguleringerne.

Delmål 10.6
Delmål 10.6: Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner

Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner

Vi skal sikre, at udviklingslandene bliver bedre repræsenteret og får en stærkere stemme i beslutningerne i globale økonomiske og finansielle institutioner. Det skal ske for at gøre institutionerne mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime.

Delmål 10.7
Delmål 10.7: Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik

Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik

Vi skal facilitere ordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet, heriblandt ved at implementere planlagte og velstyrede migrationspolitikker.

Delmål 10.a
Delmål 10.a: Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)

Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)

Vi skal implementere verdenshandelsorganisationen WTO’s princip om særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment), især for de mindst udviklede lande.

Delmål 10.b
Delmål 10.b: Bak op om hjælp og investeringer i de mindst udviklede lande

Bak op om hjælp og investeringer i de mindst udviklede lande

Vi skal bakke op om udviklingshjælp til de stater, hvor behovet er størst. Herunder direkte udenlandske investeringer og finansielle strømme. Det gælder især for de mindst udviklede lande, afrikanske lande, små udviklings-østater samt udviklingslande uden adgang til havet. Indsatsen skal ske i overensstemmelse med landenes nationale planer og programmer.

Delmål 10.c
Delmål 10.c: Migranter skal betale mindre i gebyr, når de sender penge hjem

Migranter skal betale mindre i gebyr, når de sender penge hjem

Inden 2030 skal vi reducere migranters omkostninger ved at sende penge til hjemlandet. Det skal ikke koste migranterne mere end 3 procent i omkostninger at sende penge hjem. Forsendelsesveje med over 5 procent i omkostninger skal helt elimineres.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Libanon kriminaliserer seksuel chikane

Angola afkriminaliserer homoseksualitet

Indisk delstat forbyder ældgammelt slavesystem

Flere kvinder i verdens fattigste lande bruger prævention

Nytårsquiz med Verdens Bedste Nyheder

De Beers, verdens største diamantvirksomhed, har sat ambitiøse klima- og menneskerettighedsmål, som ligger i tråd med Verdensmålene. Foto: CCY Ultima Bruce.

Forbrugere vil have etisk værdikæde: Verdens største diamant-gigant sætter ambitiøse mål

Flere smykkevirksomheder er blevet bedre til at sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt i deres produktion. Foto: CCBY A. Yousuf Kurniawan.

Mindre blod og mere bæredygtighed i bling-branchen

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere