De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Der er i alt 17 Verdensmål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030.

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN's årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande.

Klik på det enkelte mål for at læse videre om det.

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Verdensmål 1:
Afskaf Fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Verdensmål 2: Stop Sult

Verdensmål 2:
Stop Sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Verdensmål 3:
Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4:
Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Verdensmål 5:
Ligestilling mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Verdensmål 6:
Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Verdensmål 7:
Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Verdensmål 8:
Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Verdensmål 9: Industri Innovation og Infrastruktur

Verdensmål 9:
Industri Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Verdensmål 10: Mindre Ulighed

Verdensmål 10:
Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Verdensmål 11:
Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Verdensmål 12:
Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 13:
Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Verdensmål 14: Livet i havet

Verdensmål 14:
Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Verdensmål 15: Livet på land

Verdensmål 15:
Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål 16:
Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Verdensmål 17:
Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene