I kirken taler kvinderne blandt andet om ligestilling, sundhed og rettigheder Foto: Rasmus Hylleberg/DMRU

Kvinder lærer at læse i kirken

Uddannelse af kvinder fremmer både ligestilling og selvværd.

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del artikel

Andre Kategorier

I  Burundi  er  andelen  af  børn, som  begynder  i  grundskolen,  næsten  fordoblet  på  25  år,  fra  52  procent  i  1990  til  knap  95  procent  i  dag.  Også  kvinderne  er  rigtig  godt  med,  hvor  cirka  77  procent  i  alderen  15-24  i  dag  kan  læse  og  skrive.
Ifølge  Jeffrey  Sachs,  som  er  professor  i  bæredygtig  udvikling  og  særlig  rådgiver  for  FN´s  generalsekretær,  er  uddannelse  nøglen  til  at  opnå  verdensmålene.  “Af  alle  de  investeringer,  som  er  nødvendige  for  at  opnå  bæredygtig  udvikling,  er  ingen  så  vigtige  som  Mål  4:  Kvalitets­uddannelse.”

Af alle de investeringer, som er nødvendige for at opnå bæredygtig udvikling, er ingen så vigtige som Mål 4: Kvalitets­uddannelse

Jeffrey Sachs

Skole giver selvværd

Baptistkirken  i  Danmark  er  en  af  de  organisationer,  som gennem uddannelse er med til at fremme kvinders rettigheder i Burundi,  så  de  bliver
betragtet  som  ligeværdige  både  i  familien  og  i  sam­fundet. Det  gøres  blandt  andet  ved  at  tilbyde  2.700  kvinder  kurser  i  at  læse,  skrive  og  regne  i  deres  lokale  kirker,  hvor  de  også  får  basal  viden  om  sundhed  og  rettigheder.
“Det,  som  nok  har  virket  allerstærkest  på  mig,  har  været  udviklingen  i  selvværdet  hos  især  de  deltagende  kvinder,”  fortæller  Morten  Kofoed,  som  er  programkoordinator  i  Baptistkirken  i  Danmark.
Og  netop  uddannelse  giver  muskler  til  at  skabe  sig  et  bedre  liv.  “Det  bliver  uddannelse,  der  skal  gøre  en  ende  på  fattigdom,  give  bedre  sundhed,  bedre  arbejde  og  gøre  mennesker  til  aktive  deltagere  i  demokratiet,”  siger Sachs.

Relaterede nyheder