Lossepladsen Smokey Mountain i Manila blev lukket i 1995, men bæredygtig affaldshåndtering er fortsat en af de største udfordringer i Fillippinerne og resten af verden. Foto: CCBY Asian Development Bank

Vi har en plan for verdens fremtid

Det er en langt større udfordring end at lande på månen: FN har sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden.

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 14: Livet i Havet

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del artikel

Andre Kategorier

Regioner: Globalt

Sidste år skete det endelig. Ledere fra alle verdens lande satte sig ned og blev enige om en plan for at løse mange af klodens største problemer.

Planen hedder Verdensmålene, og det er 17 store mål for, hvad vi har brug for at opnå inden 2030.

Blandt andet skal vi gøre en ende på fattigdom og sult på verdensplan, og give alle mulighed for en ordentlig uddannelse. Alle målene bygger på bæredygtighed – at vi både vil leve et godt liv nu og give verden videre i ordentlig stand til vores børn.

Ifølge en af verdens førende eksperter i global udvikling, Homi Kharas fra Brookings Institution, har de nye mål potentialet til at ændre verden:

Der er nu en fælles ramme, der forener forskellige udviklingsområder, som sikkerhed, miljø, menneskerettigheder og humanitær hjælp. Verdensmålene bringer alle disse områder sammen. Det kan skabe meget store forandringer

Kharas

Kræver total global forandring

Når vi gør livet bedre for mennesker, bør vi ikke glemme den natur og det miljø der er forudsætningen for, at vi overhovedet kan være i live. Derfor handler mange af målene om at beskytte livet på jorden og i havene, gøre vores produktion og forbrug bæredygtige, og bremse den globale opvarmning.

Men én ting er at blive enige om så store målsætninger. Noget andet er at gøre dem til virkelighed.

”Verdensmålene er så store og ambitiøse, at vi har brug for nye løsninger der er langt mere gennemgribende end bare at gøre, som vi plejer,” siger Kharas.

Vi er heldigvis allerede nået et stykke af vejen. Blandt andet har milliarder af mennesker fået rent drikkevand siden 1990. Fremgangen skyldes delvist, at FN’s mål har skabt politisk handling, mener Homi Kharas:

”Ledere er mere ambitiøse, når de bliver sammenlignet med andre ledere. Ingen har lyst til at være nummer sjok”.

Relaterede nyheder