Regeringsbygning i Armeniens hovedstad, Yerevan. Foto: Charlotte Juul Hansen

Tørre tal kan give fattige varmen i Armenien

Et samarbejde med Danmarks Statistik giver Armenien vigtig viden til brug i landets indsats mod fattigdom.

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling

Del artikel

Andre Kategorier

Regioner: Europa

Verden over arbejder mange lande aktivt på at løse fattigdomsproblemerne. Men den opgave kræver, at man ved, hvor mange der reelt er fattige, hvor de bor, og hvad der er de underliggende årsager til fattigdommen.

Armenien er et af de lande, der gerne vil blive bedre til at indsamle og bruge den slags statistik. Derfor indgik landet i 2015 et toårigt samarbejde med EU, og projektet er nu gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik. Projektet handlede blandt andet om at hjælpe det armenske statistikkontor med at blive bedre til at indsamle data om befolkningens levevilkår og til at gøre tallene åbent tilgængelige for både borgerne og politikerne. Danmark, Finland, Italien og Litauen trådte til for at dele erfaringer og metoder med den tidligere sovjetrepublik.

Fattigdommen svinger med temperaturen

”Et af de interessante fokuspunkter i projektet var, om fattigdommen i Armenien svinger meget i løbet af året, fordi det for eksempel koster en stor del af de fattiges indkomst at købe energi, især til at opvarme deres huse om vinteren,” siger Charlotte Juul Hansen, der som specialkonsulent for international rådgivning ved Danmarks Statistik var projektleder for gennemførslen af samarbejdet.

Den mere detaljerede viden om de fattiges forhold giver helt konkrete muligheder for at nå Armeniens mål om at nedbringe fattigdommen. For eksempel kunne landet overveje at støtte billigere energiformer og isolering af huse.

Men forandringer kræver også, at politikerne rent faktisk vil handle på baggrund af den nye viden. Landet er hårdt plaget af korruption, og landets borgere har generelt ringe tiltro til politikerne. Siden 2008 har Armenien dog også arbejdet for at bekæmpe korruptionen, blandt andet ved at gennemføre reformer og vedtage en lov om offentlig service.

Relaterede nyheder